Zmeny na trhu práce: Každý štvrtý zamestnaný Slovák musí prejsť školením

18.02.2021

Každý štvrtý zamestnanec bude musieť prejsť v dôsledku zmien na pracovnom trhu minimálne šesť mesačným školením. Zmeny súvisia s čoraz väčšou digitalizáciou, ktorú urýchlila aj pandémia koronavírusu. Podľa najnovších údajov Svetového ekonomického fóra, by zamestnanci mali prejsť IT a jazykovými školeniami.  

„Až 80 percent firiem uvádza, že urýchľujú plány na využitie nových technológií v ich podnikoch, vďaka ktorým bude mnoho existujúcich pracovných miest zastaraných. Práve pandémia dramaticky urýchlila proces, ktorým sa mení globálny trh práce. Najnovšie odhady hovoria o tom, že do roku 2025 približne 85 miliónov pracovných miest môže byť rozdelených medzi ľudí a stroje, zatiaľ čo sa môže vytvoriť 97 miliónov nových pracovných pozícií, ktoré budú viac prispôsobené novej deľbe práce medzi ľuďmi, strojmi a algoritmami,“ povedala Lenka Buchláková, ekonomická analytička FinGO.sk.

Slováci majú digitálne zručnosti nedostačujúce novým požiadavkám trhu. Ani nie štvrtina ľudí ma vyššie ako základné digitálne zručnosti. „Pritom ak si chce v budúcnosti zamestnanec udržať svoje miesto, zrejme si rekvalifikačné kurzy bude musieť hradiť sám.  Len zhruba tretina rekvalifikácií by mala byť preplácaná priamo zamestnávateľmi,“ doplnila Buchláková. Tie budú firmy realizovať prostredníctvom interných oddelení. Odhaduje sa, že približne štvrtina školení pôjde cez súkromných poskytovateľov odbornej prípravy a zhruba pätina prostredníctvom verejných vzdelávacích inštitúcií. Digitalizáciu a robotizáciou je na Slovensku vysoko ohrozených viac ako 35 % pracovných pozícií.

Postupne sa bude dostávať do úzadia trvalý pracovný pomer, pričom do popredia sa môže dostať najímanie dočasných pracovníkov alebo samostatne zárobkové osoby. Až 84 % zamestnávateľov uvádza, že videokonferencie a online školenia, ktoré zaviedla práca z domu, sa zachovajú aj po odznení pandémie.

školenie

Ilustračné foto: Pixabay.com

Najžiadanejšími zručnosťami budú v nasledujúcich rokoch kritické myslenie a analýza, rovnako ako riešenie problémov. Dôležitá bude aj odolnosť voči stresu a flexibilita.  Od uchádzačov na pracovnom trhu sa budú vyžadovať hlbšie počítačové vedomosti, ako len základné ovládanie práce s počítačom. V rámci východnej a strednej Európy budú do roku 2025 čoraz viac žiadané pozície ako dátový analytik, špecialista na robotické stroje, inžinier, vývojár softvérov a aplikácií či špecialista na sociálne siete. 

Do úzadia sa dostanú pracovníci na robotníckych pozíciách, pracovníci v call centrách alebo predavači/pokladníci v maloobchode a veľkoobchode, ktorých postupne nahrádzajú samoobslužné pokladne. V nasledujúcich rokoch by roboty mali začať nahrádzať napríklad prácu čašníkov, zamestnancov fast foodov a ostatných pracovníkov, ktorých plat sa pohybuje na hranici minimálnej mzdy.

„Vyše 40 % podnikateľov plánuje znížiť počet svojich zamestnancov v dôsledku technologických zmien. Naopak, zhruba tretina firiem plánuje rozšíriť svoju pracovnú silu kvôli digitalizácii a robotizácii. Do roku 2025 odpracujú stroje a ľudia približne rovnaký pracovný čas,“ poznamenala Buchláková.

Zdroj: FinGo.sk

Prieskum

Top ponuky