CBRE: Ako zmení hybridná práca trh s komerčnými nehnuteľnosťami?

06.10.2021

Z aktuálneho rozsiahleho sprievodcu s názvom „The Next Normal – How Hybrid Work Is Transforming Commercial Real Estate“ („Ďalší normál – Ako hybridná práca pretvára trh komerčných nehnuteľností“) vyplýva, že hoci hybridná práca nie je žiadnou novinkou, stáva sa z nej nový normál. Sprievodcu pripravila a zverejnila globálna realitno-poradenská spoločnosť CBRE. Vyplýva z neho niekoľko zásadných faktov:

 1. Hybridná práca je nový normál - pandémia urýchlila prijatie flexibility a home office. Mnoho spoločností zistilo, že zamestnanci sú produktívni aj mimo kancelárie, čomu prispôsobilo aj svoju firemnú politiku.. Kancelárska práca sa z veľkej časti digitalizuje, čiže je možné vykonávať ju prakticky odkiaľkoľvek.
 2. Hybridná práca bude vyžadovať adekvátne pracovné priestory - zamestnávatelia vnímajú kanceláriu ako miesto pre spoluprácu a zmysluplné prepojenie zamestnancov. Ťažisková úloha pracovného prostredia bude v schopnosti spájať ľudí a tímy. Táto zmena má výrazný vplyv na dispozície kancelárie, plánovanie a vyváženie plochy vlastných aj prenajímaných kancelárií, organizáciu práce či na pohodu kmeňových zamestnancov, ktorí pracujú prevažne dištančne.
 3. Dizajn a dispozície kancelárií budú viac orientované na zamestnancov – pracoviská budú transformované, alebo nanovo vytvorené, podľa potrieb a želaní zamestnancov.

StockSnap z Pixabay

Zdroj: StockSnap / Pixabay.com

V prieskume CBRE „Occupier Sentiment Survey“ sa až 87% veľkých spoločností s viac ako 10 000 zamestnancami vyjadrilo, že implementujú hybridnú prácu. Avšak nestavajú sa k nej všade rovnako. Z firemného pohľadu ide predovšetkým o dosiahnutie balansu medzi flexibilitou zamestnancov a ich produktivitou. „V nasledujúcich mesiacoch budú musieť spoločnosti definovať, čo pre nich vlastne hybridná práca znamená. Budú k nej pristupovať rôzne a tieto prístupy budú po čase revidovať a prispôsobovať. Asi najjednoduchším spôsobom je zostaviť pravidlá kto a kedy môže alebo nemôže byť v kancelárii. My v CBRE nazývame tento prístup „hybridnou prácou s mantinelmi“. Realizuje ho až 78 % veľkých spoločností s 10 000 a viac zamestnancami. Iné spoločnosti pristupujú k hybridnej práci s ohľadom na potreby tímov alebo konkrétne pracovné zameranie,“ uvádza Tomáš Pecek, riaditeľ oddelenia architektúry a projektového manažmentu CBRE Slovensko.

3 VÝZVY SPOJENÉ S ADAPTÁCIOU HYBRIDNEJ PRÁCE

 1. Náročná implementácia – firmy spolu so zamestnancami vstupujú pri vyváraní hybridného pracoviska (hybrid workplace) do nových oblastí, v ktorých jedinou istotou je zmena. Platí, že jedno univerzálne riešenie nemožno uplatniť vo všetkých firmách.
 2. Dodržiavanie rovnakých podmienok pre všetkých zamestnancov – organizácie musia vytvoriť také podmienky, aby sa ich zamestnanci, ktorí pracujú dištančne, cítili rovnako viditeľní, angažovaní, prínosní a mali rovnaké príležitosti ako ich kolegovia, ktorí chodia do kancelárie.
 3. Možný rozpad vzťahov a firemnej kultúry -  mnoho talentovaných ľudí si vyberá firmy na základe ich špecifickej kultúry. Avšak vytvárať jednotnú firemnú kultúru s tímom rozdeleným na ľudí pracujúcich dištančne a na kolegov, ktorí zostali v kancelárií, je náročné. Spoločnosti budú musieť nájsť spôsoby, ako zmysluplne spájať jednotlivcov, tímy aj manažment a budovať firemnú kultúru v nových podmienkach.

ČO ZNAMENÁ HYBRIDNÁ PRÁCA PRE BUDÚCNOSŤ KANCELÁRIÍ?

Kancelárske priestory budú musieť ponúkať také hodnoty, aby ich ľudia uprednostnili pred dištančnou prácou. Pracovné prostredie sa transformuje na prostredie definované schopnosťou spájať ľudí a tímy. „Naše pracoviská boli až príliš dlho statické. Celý deň sedíme za jedným stolom a príležitostne sa stretávame, aby sme narušili jednotvárnosť. Vieme však, že naše pracovné dni nie sú statické, ale dynamické. Neustále pracujeme na rôznych úlohách, ktoré vyžadujú rôzne pracovné prostredie,“ hovorí, Kasey Garcia, Senior Director, CBRE Workplace. V novom normále bude teda redizajn pracoviska jednou z podmienok zabezpečenia pohody, produktivity a angažovanosti zamestnancov. Ako optimálne sa v praxi ukazujú tri dispozície: „Activity-based work“ – prostredie založené na činnostiach, „Team-based work“ – prostredie založené na tímovej práci a „Event-based work“ – prostredie založené na udalostiach a stretnutiach.

Fyzické prostredie kancelárie naďalej zostáva dôležitým miestom, kde sa môžu ľudia stretávať, spolupracovať a vzájomne zapájať do vytvárania firemnej kultúry. Hybridná práca predstavuje zásadnú výzvu, no firmy by mali mať na zreteli fakt, že najdôležitejší sú spokojní a angažovaní zamestnanci.

Zdroj: CBRE

Podobné články

 1. Analýza CBRE: Slovenské nehnuteľnosti aj naďalej lákajú investorov
 2. Analýza CBRE: Slovenské nehnuteľnosti aj naďalej lákajú investorov
 3. CBRE: Do komerčných nehnuteľností v SR sa investovalo 664 miliónov eur
 4. CBRE: Do komerčných nehnuteľností v SR sa investovalo 664 miliónov eur
 5. CBRE: Industriálny trh na Slovensku je stabilný
 6. CBRE: Industriálny trh na Slovensku je stabilný, silný dopyt vytváral hlavne výr
 7. Report CBRE: Firmy v Európe chcú pracovať vo flexibilných priestoroch
 8. Report CBRE: Firmy v Európe chcú pracovať vo flexibilných priestoroch
 9. Bratislava zažije jedinečnú diskusiu o budúcnosti pracovísk
 10. Bratislava zažije jedinečnú diskusiu o budúcnosti pracovísk
 11. CBRE: Nájmy v priemyselných a logistických nehnuteľnostiach v SR vzrástli o 13%
 12. CBRE: Nájmy v priemyselných a logistických nehnuteľnostiach v SR vzrástli o 13%
 13. irmy očakávajú zvýšený záujem o prácu v kanceláriách
 14. Firmy očakávajú zvýšený záujem o prácu v kanceláriách
 15. CBRE: Takmer 90 % firiem chce pracovať v energeticky úsporných budovách
 16. CBRE: Takmer 90 % firiem chce pracovať v energeticky úsporných budovách
 17. CBRE: Až 84 % firiem chce pracovať v energeticky úsporných budovách
 18. CBRE: Až 84 % firiem chce pracovať v energeticky úsporných budovách
 19. C&W: Takmer 90% firiem na Slovensku poskytuje možnosť pracovať aj z domu
 20. C&W: Takmer 90% firiem na Slovensku poskytuje možnosť pracovať aj z domu
 21. Analýza CBRE: Slovensko minulý rok dominovalo v objeme investícií do nehnuteľnos
 22. Analýza CBRE: Slovensko minulý rok dominovalo v objeme investícií do realít
 23. Koľko metrov štvorcových kancelárii skutočne potrebujete?
 24. Koľko metrov štvorcových kancelárii skutočne potrebujete?
 25. Analýza CBRE: Výška nájomného v kancelárskych budovách je zatiaľ stabilná
 26. Analýza CBRE: Výška nájomného v kancelárskych budovách je zatiaľ stabilná
 27. Ako dosiahnuť dokonalý hybridný pracovný model?
 28. Ako dosiahnuť dokonalý hybridný pracovný model?
 29. 10 vecí, ktoré potrebujete vedieť o metaverze
 30. 10 vecí, ktoré potrebujete vedieť o Metaverse
▼ Viac
Prieskum

Top ponuky