Prieskum CBRE: Koronakríza zmenila spôsob našej práce

28.10.2021

Až 41 % Európanov by sa už vôbec nevrátilo do kancelárie, na Slovensku je to 32 % zamestnancov. Každý deň chodí do práce len 26 % Slovákov.  Po roku pandémie sme si na prácu z domu zvykli. Až 46 % opýtaných Slovákov tvrdí, že sa oproti minulému roku cítia menej vyčerpane a skoro polovica z nich sa naučila oddeliť pracovný čas od toho osobného. Počas práce na diaľku necíti podporu zo strany svojho zamestnávateľa až 41 % zamestnancov. Flexibilita definuje nový normál. Až 47 % Slovákov a 51 % Európanov sa vyjadrilo, že vo firme ostanú vtedy, ak im zamestnávateľ poskytne viac flexibility. Korona zmenila našu prácu. Cítime, že máme zodpovednejší prístup k svojim pracovným úlohám a nad svojou prácou máme väčšiu kontrolu.

Popredná svetová realitno-poradenská spoločnosť CBRE po viac ako roku pandémie opätovne zrealizovala rozsiahly prieskum s názvom „Working from Home“. Zúčastnilo sa ho 1 703 zamestnancov z rôznych odvetví v krajinách strednej, východnej a juhovýchodnej Európy, a to vrátane Slovenska. Cieľom bolo získať aktuálne dáta o tom, ako sa zmenil štýl našej práce po roku pandémie, a aké sú očakávania zamestnancov do budúcna. Čo výsledky prieskumu ukázali?

V porovnaní so zisteniami tohto prieskumu z roku 2020 sa ukázalo, že mnoho zamestnancov  si prácu z domu aj naďalej pochvaľuje. Ukázalo sa však aj to, že oproti minulému roku im viac chýbajú už aj kancelárie. V rámci Európy sa tento rok do kancelárií vôbec nevrátilo až 41 % zamestnancov, pričom 5 dní do týždňa chodí do svojej kancelárie iba 18 % respondentov. Na Slovensku je situácia trochu iná: do kancelárie by sa nevrátilo 32 % zamestnancov a naopak, každý deň do nich chodí až 26 % respondentov. Budúcnosť práce je tak podľa CBRE odborníkov jasná. Kancelárie budú aj naďalej plniť veľmi dôležitú úlohu v rámci stretávania sa s kolegami, vzájomnej interakcie a inšpirácie, zdieľania informácií, tímových porád či brainstormingov. Pracovať však budeme môcť čoraz častejšie aj z domu. Prím tak bude hrať flexibilita a prechod  k hybridným formám práce.

 Karolina Grabowska

Zdroj:  Karolina Grabowska / Pixabay.com

„Pandémia koronavírusu nám ukázala, že hybridná forma práca je uplatniteľná prakticky vo všetkých typoch spoločností. Pred krízou si mnohí mysleli, že práca z domu v ich prípade nebude fungovať. Avšak tí, ktorí mali potrebné technické vybavenie vedeli nabehnúť na prácu z domu viac-menej ihneď. Tejto situácii sa nakoniec museli prispôsobiť aj firmy, ktoré práci na diaľku neverili a priznali, že flexibilná práca môže bez výraznejších problémov fungovať,“ hovorí Tomáš Pecek, riaditeľ oddelenia architektúry a projektového manažmentu CBRE Slovensko.

ZMENILI SA NAŠE NÁVYKY A PREFERENCIE V POROVNANÍ S MINULÝM ROKOM?

Prieskum zisťoval napríklad aj to, či sa zamestnanci cítia pri práci z domu viac vyčerpaní, ako je na tom ich komunikácia s manažérom a tímom, aké je ich pracovné nasadenie, koľko času trávia spoluprácou, či vedia oddeliť pracovný čas od osobného, ale aj to, či majú doma všetko potrebné pre svoju prácu. Najväčšia časť respondentov v rámci Európy sa vyjadrila, že v týchto bodoch je ich situácia v porovnaní s minulým rokom takmer rovnaká. Výsledky však poukazujú aj na viacero zmien. Celkom 25 % respondentov sa cíti viac vyčerpane a 25 % tiež tvrdí, že venuje menej času spolupráci s kolegami. Na druhej strane, 20 % respondentov má lepšiu interakciu s nadriadeným a 39 % vie lepšie odhaliť očakávania zamestnávateľa. Viac ako polovica zamestnancov tiež pociťuje lepšiu schopnosť plniť svoje úlohy. Pozitívne je aj ohodnotenie tzv. „work-life balance“, keďže 42 % zamestnancov vie, v porovnaní s rokom 2020, lepšie oddeliť svoje súkromie od práce.

„Situácia je podobná aj u nás a väčšina Slovákov nemá pocit, že by u nich oproti minulému roku nastali nejaké rapídne zmeny. Veľmi pozitívne je však zistenie, že až 46 % Slovákov sa tento rok cíti po klasickom pracovnom dni menej unavene. Naučili sme sa tiež počas práce z domu lepšie oddeliť svoj pracovný čas od osobného, čo potvrdilo 47 % Slovákov. Polovica respondentov tiež tvrdí, že sa cítia pri plnení úloh komfortnejšie,“ opisuje Tomáš Pecek.

SLOVÁCI V TOM MAJÚ JASNO! CHCEME PRACOVAŤ FLEXIBILNE

Preferencie zamestnancov v rámci Európy, ale aj na Slovensku, sú jasné. Jednoducho, ideálnym riešením je pre väčšinu z nás práve flexibilná práca. Celkom 34 % Slovákov sa vyjadrilo, že by chceli najmenej trištvrte týždňa pracovať z domu. Len 18 % by nechcelo pracovať z domu viac ako 25 % z pracovného týždňa. Medzi najčastejšie dôvody návratu do kancelárií pritom zaradili hlavne budovanie vzťahov, socializáciu a tímové porady. Zaujímavé je aj zistenie, že 41 % opýtaných Slovákov nedostáva zo strany svojho zamestnávateľa žiadnu podporu. „Firmy, v ktorých manažment nepodporí flexibilný štýl práce, či už technológiami alebo procesmi, bude strácať konkurenčnú výhodu v rámci prilákania nových talentov, ale aj udržania si tých existujúcich. Flexibilný výber pracovného prostredia vhodného na výkon danej práce bude jednou zo základných požiadaviek zo strany zamestnancov,“ uvádza na margo tohto faktu Tomáš Pecek.

KORONA NÁS ZMENILA, V PRÁCI SME PRODUKTÍVNEJŠÍ A VIAC NEZÁVISLÍ

Ukazuje sa, že pandémia koronavírusu značne zmenila naše pracovné návyky. Výsledky prieskumu pritom poukázali na to, že oproti minulému roku zamestnanci pociťujú väčšiu nezávislosť a tiež to, že sú produktívnejší. Celkom 32 % respondentov cíti väčšiu zodpovednosť za dodané obchodné výsledky a 41 % Slovákov tiež deklaruje, že majú väčšiu kontrolu nad svojou prácou vo firme. Prieskum však nazeral aj na druhú stranu mince a zisťoval, v čom vidia respondenti nevýhody práce z domu. Medzi TOP 5 nevýhodami sa ocitla väčšia psychická vyčerpanosť, dlhší pracovný čas, menej času na socializáciu a pocit odlúčenia sa od tímu aj organizácie.

Čo by teda mali zamestnávatelia urobiť pre to, aby vo firme udržali svojich zamestnancov aj tie najväčšie talenty? Zistenia z tohto prieskumu hovoria jasnou rečou. Až 47 % Slovákov sa totiž vyjadrilo, že vo firme ostanú vtedy, ak im zamestnávateľ poskytne viac flexibility. V rámci celej Európy sa pritom k tejto možnosti priklonilo ešte viac respondentov, a to až 51 % opýtaných zamestnancov. „Ťažisková úloha pracovného prostredia bude tkvieť v schopnosti spájať ľudí a tímy, čo má vplyv aj na dizajn a dispozíciu kancelárií. Tie budú viac orientované na zamestnancov. Tí neustále uvádzajú, že dôvodom ich návratu do kancelárií je spolupráca, účasť na stretnutiach a náhodné stretnutia s kolegami. Firmy sa preto budú snažiť budovať hlavne viac zón na spoluprácu a podporia videokonferencie,“ uzatvára Pecek.

Zdroj: CBRE

Podobné články

 1. CBRE: Celková nájomná aktivita v 1. kvartáli 2024
 2. CBRE: Celková nájomná aktivita v 1. kvartáli 2024
 3. CBRE: Industriálnym nehnuteľnostiam dominuje 3PL
 4. CBRE: Industriálnym nehnuteľnostiam dominuje 3PL
 5. Analýza CBRE: Slovenské nehnuteľnosti aj naďalej lákajú investorov
 6. Analýza CBRE: Slovenské nehnuteľnosti aj naďalej lákajú investorov
 7. CBRE: Do komerčných nehnuteľností v SR sa investovalo 664 miliónov eur
 8. CBRE: Do komerčných nehnuteľností v SR sa investovalo 664 miliónov eur
 9. CBRE: Industriálny trh na Slovensku je stabilný, silný dopyt vytváral hlavne výr
 10. CBRE: Industriálny trh na Slovensku je stabilný
 11. Report CBRE: Firmy v Európe chcú pracovať vo flexibilných priestoroch
 12. Report CBRE: Firmy v Európe chcú pracovať vo flexibilných priestoroch
 13. Bratislava zažije jedinečnú diskusiu o budúcnosti pracovísk
 14. Bratislava zažije jedinečnú diskusiu o budúcnosti pracovísk
 15. CBRE: Nájmy v priemyselných a logistických nehnuteľnostiach v SR vzrástli o 13%
 16. CBRE: Nájmy v priemyselných a logistických nehnuteľnostiach v SR vzrástli o 13%
 17. Firmy očakávajú zvýšený záujem o prácu v kanceláriách
 18. irmy očakávajú zvýšený záujem o prácu v kanceláriách
 19. CBRE: Takmer 90 % firiem chce pracovať v energeticky úsporných budovách
 20. CBRE: Takmer 90 % firiem chce pracovať v energeticky úsporných budovách
 21. CBRE: Až 84 % firiem chce pracovať v energeticky úsporných budovách
 22. CBRE: Až 84 % firiem chce pracovať v energeticky úsporných budovách
 23. C&W: Takmer 90% firiem na Slovensku poskytuje možnosť pracovať aj z domu
 24. C&W: Takmer 90% firiem na Slovensku poskytuje možnosť pracovať aj z domu
 25. Analýza CBRE: Slovensko minulý rok dominovalo v objeme investícií do realít
 26. Analýza CBRE: Slovensko minulý rok dominovalo v objeme investícií do nehnuteľnos
 27. Koľko metrov štvorcových kancelárii skutočne potrebujete?
 28. Koľko metrov štvorcových kancelárii skutočne potrebujete?
 29. Analýza CBRE: Výška nájomného v kancelárskych budovách je zatiaľ stabilná
 30. Analýza CBRE: Výška nájomného v kancelárskych budovách je zatiaľ stabilná
▼ Viac
Prieskum

Top ponuky