CBRE: Budúcnosť nehnuteľností je jasná, základom úspechu je agenda ESG

24.11.2021

Firmy si čoraz viac osvojujú tzv. ESG agendu a preberajú väčšiu zodpovednosť k životnému prostrediu, ale aj svojim zamestnancom. Celkom 41 % kancelárskych priestorov v Bratislave má platný certifikát zelenej, trvalo udržateľnej budovy. Medzi tie najzelenšie patria Twin City Tower, Digital Park, Ein Park Offices a po novom aj Klingerka Office.  Podľa CBRE štúdií hľadia mladí ľudia v rámci rozhodovania o súčasnom či budúcom zamestnaní čoraz viac na kultúru a postupy spoločnosti, stále viac rozhodujúce sú aj environmentálne aktivity ich zamestnávateľa.

Za posledné 2 roky sme boli svedkami hneď niekoľkých bezprecedentných udalostí: čelíme pandémii, klimatickým zmenám a zažívame protesty za sociálnu spravodlivosť a rovnosť. Tento stav prebieha aj naďalej a čoraz väčší apel sa tak kladie aj na rôzne globálne výzvy súvisiace s tzv. ESG agendou, ktorá sa podľa realitno-poradenskej spoločnosti CBRE týka úplne každého odvetvia. Čo však ESG znamená a ako sa jej agenda premieta do úspechu firiem zo sektora komerčných nehnuteľností?  Pojem ESG sa často spája práve so spoločenskou zodpovednosťou či životným prostredím.

Svetlozar Hristov z Pixabay

Foto: Svetlozar Hristov / Pixabay.com

Zameriava sa však na omnoho širšiu agendu, a teda zohľadňuje až 3 oblasti:

 • Environmentálna oblasť (Environmental): minimalizácia uhlíkovej stopy, znižovanie spotreby surovín a zdrojov, ochrana prírodných zdrojov a biodiverzity, rozvoj odolnosti firmy voči klimatickým zmenám.
 • Sociálne faktory (Social): spoločenská zodpovednosť, zvyšovanie diverzity, rovnosti a inklúzie, diverzifikácia dodávateľských vzťahov či implementácia firemnej politiky zameranej na ľudí.
 • Riadenie (Government): transparentnosť pri zverejňovaní výročných správ, etické záväzky, zvyšovanie diverzity v manažmente spoločnosti, vyplácanie adekvátnych miezd.

Čoraz väčším trendom v rámci ESG agendy v sektore komerčných nehnuteľností je práve udržateľná výstavba nehnuteľností, tzv. zelených budov s certifikáciami. Tento fakt potvrdzujú aj čísla. Napríklad prieskum spoločnosti KPMG ukázal, že až 83 % investorov očakáva rastúci dopyt po udržateľných budovách zo strany nájomcov a 54 % tiež uviedlo, že zmení svoju portfóliovú stratégiu smerom k ESG.

Spoločnosť CBRE sa preto bližšie pozrela aj na to, aký je aktuálny stav budov v rámci Slovenska, konkrétne Bratislavy, kde je situované najväčšie množstvo komerčných administratívnych nehnuteľností. „Celkovo máme v Bratislave až 798 041 m² kancelárskych priestorov s platným certifikátom zelenej, teda trvalo udržateľnej budovy. Konkrétne sa jedná o 41 % z celkového objemu takýchto priestorov v rámci nášho hlavného mesta, teda 41 % z 292 budov. Ak sa na to pozrieme z pohľadu certifikácií, 68 % z nich má BREEAM a 32 % LEED. Najvyššie hodnotenie BREEAM OUTSTANDING má pritom iba budova Twin City Tower. S vysokou certifikáciou LEED PLATINUM sa môže pochváliť Digital Park a Ein Park Offices. Za zmienku tiež stojí, že v 3. kvartáli dosiahla certifikáciu BREEAM EXCELENT aj budova Klingerka Office,“ opisuje aktuálnu situáciu na našom trhu Tomáš Hegedűš, generálny riaditeľ spoločnosti CBRE.

Ako sú však na tom nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu? Podľa CBRE je v tomto prípade situácia úplne iná. „Je škoda, že najnovšie trendy, či už je to v oblasti udržateľnosti alebo flexibilnej práce, nekopírujú aj štátne nehnuteľnosti. Pravdou totiž je, že dnes žiadna z budov verejnej správy nedisponuje zeleným certifikátom a ani nezohľadňuje najnovšie požiadavky moderných pracovných priestorov. Aj z tohto dôvodu bude štátna správa v budúcnosti čeliť mnohým výzvam,“ dodáva Hegedűš.

Fakt, že firmy by mali ESG agende venovať dostatočnú pozornosť je teda nesporný a ukazuje sa, že už teraz sa stáva neodlučiteľnou súčasťou stratégií firiem. Aj preto sa odborníci zo spoločnosti CBRE rozhodli zostaviť zoznam TOP 5 DÔVODOV, PREČO BY MALI FIRMY VENOVAŤ TÉME ESG POZORNOSŤ:

 1. LEPŠIE EKONOMICKÉ VÝSLEDKY: dôkazom toho sú napríklad výsledky centra NYU Stern pre udržateľné podnikanie, ktoré skúmalo vzťah medzi ESG a finančnou výkonnosťou v rokoch 2015 – 2020. Výsledky poukazujú na fakt, že až 58 % štúdií odhalilo vzťah medzi ESG opatreniami založenými na výkonnosti a finančnou výkonnosťou.
 2. ZAMESTNANCI CHCÚ PRACOVAŤ PRE FIRMY S JASNÝM CIEĽOM: bez kvalitných zamestnancov sa žiadna firma nikam nepohne. Preto je dôležité aj zistenie vyplývajúce zo CBRE štúdie s názvom „Global Live, Work and Play“, ktoré poukazuje na to, že mileniáli sú pri rozhodovaní, či sa pridať k novému tímu alebo ostať zamestnancom, veľmi citliví na kultúru a postupy spoločnosti. A to aj vrátane environmentálnych aktivít svojho zamestnávateľa.
 3. ZÁVÄZOK PLNIŤ BIZNISOVÉ CIELE S NULOVOU UHLÍKOVOU STOPOU SA STÁVA BEŽNOU PRAXOU: aj tento fakt podčiarkujú čísla. Viac ako 30 % globálnych firiem zaradených do rebríčka Fortune 500 totiž dosiahlo tento klimatický cieľ, prípadne sa k nemu do roku 2030 zaviazalo. Oproti predošlým meraniam ide pritom o významný nárast, keďže v roku 2016 sa k tejto agende hlásilo len 6 % firiem. 
 4. NEUSTÁLE SA ZVYŠUJÚCI REGULAČNÝ TLAK ZO STRANY EÚ: podľa nového zákona sa totiž EÚ snaží do roku 2030 znížiť emisie uhlíka najmenej o 55 %. Rovnako je to aj v prípade zvyšku sveta. Zníženie emisií oznámilo aj Britské kráľovstvo, konkrétne o 78-percentné zníženie do roku 2035 a v USA je to o 50 – 52 % menej do roku 2030.
 5. UDALOSTI Z ROKU 2020 NAKOPLI ENVIRONMENTÁLNE AJ SOCIÁLNE ZMENY: aj tento fakt je nesporný a potvrdený číslami. Podľa tohtoročnej „Schroder Institutional Investor Study“ totiž až 54 % inštitucionálnych investorov po celom svete zdôraznilo, že ich hlavnou hybnou silou udržateľného investovania je túžba pozitívne ovplyvniť spoločnosť aj planétu.

OTÁZKOU OSTÁVA: ČO PRINESIE BUDÚCNOSŤ?

Už teraz je jasné, že politika firiem sa bude čoraz viac uberať k udržateľnosti, ale aj spoločenskej zodpovednosti a implementácii stratégií smerovaných na spokojnosť zamestnancov. Dôležitú úlohu teda bude, okrem ochrany planéty, zohrávať aj diverzita, rovnosť, inklúzia, dopad spoločnosti na komunitu, zdravie a pohoda zamestnancov.

„Súťaž o talenty je v súčasnosti skutočne intenzívna a demonštrovanie toho, že vaša spoločnosť je orientovaná na tieto oblasti môže byť rozhodujúcim faktorom pri  udržaní, či získaní talentov. Do popredia pôjdu technológie a formy merania údajov týkajúcich sa ľudských zdrojov či dát generovaných inteligentnými budovami. Budúcnosťou otrasú aj príležitosti vytvorené flexibilnou prácou a novými zvykmi zamestnancov, na ktoré sme za posledné 2 roky nabehli. Očakávať môžeme aj implementáciu univerzálnych metrík a štandardov v rámci certifikácie budov. V CBRE predpokladáme, že čoraz viac nájomcov, investorov aj stakeholderov prijme agendu ESG,“ uzatvára Tomáš Hegedűš.

Celý report od CBRE s názvom „Global Corporate Real Estates Role in the ESG Agenda“ nájdete tu: https://www.cbre.com/insights/reports/esg-and-real-estate-the-top-10-things-investors-need-to-know 

Druhý CBRE report s názvom „Global Corporate Real Estates Role in the ESG Agenda“, nájdete na tejto adrese

Zdroj: CBRE

Podobné články

 1. CBRE: Celková nájomná aktivita v 1. kvartáli 2024
 2. CBRE: Celková nájomná aktivita v 1. kvartáli 2024
 3. CBRE: Industriálnym nehnuteľnostiam dominuje 3PL
 4. CBRE: Industriálnym nehnuteľnostiam dominuje 3PL
 5. Analýza CBRE: Slovenské nehnuteľnosti aj naďalej lákajú investorov
 6. Analýza CBRE: Slovenské nehnuteľnosti aj naďalej lákajú investorov
 7. CBRE: Do komerčných nehnuteľností v SR sa investovalo 664 miliónov eur
 8. CBRE: Do komerčných nehnuteľností v SR sa investovalo 664 miliónov eur
 9. CBRE: Industriálny trh na Slovensku je stabilný, silný dopyt vytváral hlavne výr
 10. CBRE: Industriálny trh na Slovensku je stabilný
 11. Report CBRE: Firmy v Európe chcú pracovať vo flexibilných priestoroch
 12. Report CBRE: Firmy v Európe chcú pracovať vo flexibilných priestoroch
 13. Bratislava zažije jedinečnú diskusiu o budúcnosti pracovísk
 14. Bratislava zažije jedinečnú diskusiu o budúcnosti pracovísk
 15. CBRE: Nájmy v priemyselných a logistických nehnuteľnostiach v SR vzrástli o 13%
 16. CBRE: Nájmy v priemyselných a logistických nehnuteľnostiach v SR vzrástli o 13%
 17. irmy očakávajú zvýšený záujem o prácu v kanceláriách
 18. Firmy očakávajú zvýšený záujem o prácu v kanceláriách
 19. CBRE: Takmer 90 % firiem chce pracovať v energeticky úsporných budovách
 20. CBRE: Takmer 90 % firiem chce pracovať v energeticky úsporných budovách
 21. CBRE: Až 84 % firiem chce pracovať v energeticky úsporných budovách
 22. CBRE: Až 84 % firiem chce pracovať v energeticky úsporných budovách
 23. Analýza CBRE: Slovensko minulý rok dominovalo v objeme investícií do nehnuteľnos
 24. Analýza CBRE: Slovensko minulý rok dominovalo v objeme investícií do realít
 25. Koľko metrov štvorcových kancelárii skutočne potrebujete?
 26. Koľko metrov štvorcových kancelárii skutočne potrebujete?
 27. Analýza CBRE: Výška nájomného v kancelárskych budovách je zatiaľ stabilná
 28. Analýza CBRE: Výška nájomného v kancelárskych budovách je zatiaľ stabilná
 29. Ako dosiahnuť dokonalý hybridný pracovný model?
 30. Ako dosiahnuť dokonalý hybridný pracovný model?
▼ Viac
Prieskum

Top ponuky